Uppdaterad  20140625

Besökare [counter]

                                                                                                                                                                                        

                                         

                                                

Hej!

Du har nu kommit till Pågens Representantförenings hemsida

 

                                                                     Vi i Representantföreningen har nu en egen hemsida.
                                                                     Här kommer Du att få information gällande Företaget,
                                                                     Representantföreningen och Facket. Till vissa sidor
                                                                     behöver man ha ett lösenord och ett användarnamn.
                                                                     Är Du med i Representant föreningen och inte har fått
                                                                     uppgifter om lösen och användarnamn. Tag då kontakt
                                                                     med oss i Representantföreningen på mail :
                                                                     representantforeningen@gmail.com 
                                                                     så skickas det till Dig
                                                                     Det är viktigt att Du skriver vem Du är och vilken lastort
                                                                     Du arbetar på.

                                           
                     
                   

                                                                                ..................................................................

                                                                                    Pågens Representantförening

                                                                    Representant föreningen är till för Säljarna inom Pågen.
                                                                    Representant föreningen skall vara behjälplig Säljaren
                                                                    om det uppstår problem inom företaget.
                                                                    Representantföreningen skall föra Säljarens talan till
                                                                    företaget. Är Du säljare och inte är med i Representant-
                                                                    föreningen Tag då kontakt med någon ifrån Styrelsen.
                                                                    Det är en fördel om Du är medlem i Livs eftersom Vi
                                                                    arbetar tillsammans. Vid stora frågor har vi ett stort stöd
                                                                    och hjälp från Livs 
                                                                    
                                                                                          Ha en trevlig stund på sidan            
              

 

                                                                        Här nedan är klickbara länkar till
                                 
                                

                                                                                Livs Hemsida   
                                                                                     
och
                                                                             Pågens Hemsida

         

                                http://www.livs.se/portal/page/portal/startsida         

                                http://www.pagen.se/